Uitsluitingcriteria


 

Onze thuiszorgorganisatie levert in principe zorg aan iedereen die zorg wenst te ontvangen. Om ons werk goed te kunnen blijven uitvoeren zijn we verplicht om uitsluitingscriteria te hanteren. Op basis van de onderstaande uitsluitingscriteria zal onze thuiszorgorganisatie beoordelen of wij aan de betreffende cliënt zorg gaan (blijven) verlenen. De welzijn van onze cliënten is het allerbelangrijkst. Daarom zal onze thuiszorgorganisatie cliënten met een hoogcomplexe zorgvraag doorverwijzen naar andere instellingen. Denk bijvoorbeeld aan de cliënten voor wie specifieke specialistische handelingen nodig zijn, of waarbij Medisch Specialistisch Verpleging Thuis (MSVT) nodig is die niet door onze thuiszorginstelling geboden kan worden.

Andere uitsluiting zijn cliënten:

  • Met problematisch c.q. zeer storend gedrag voor de omgeving waarvan is vastgesteld dat dit gedrag langdurig van aard en niet beïnvloedbaar is;
  • Met een behoefte aan (zeer) intensieve persoonlijke begeleiding, welke verder reikt dan de aanwezige reguliere begeleiding;
  • Die zeer gewelddadig en/of psychotisch zijn naar zichzelf en/of anderen;
  • Die verbaal zeer agressief zijn, dicriminerende of rasictische uitlatingen doet;
  • Die de hulp van onze thuiszorgorganisatie niet willen accepteren;
  • Die veelvuldig van adres veranderen;
  • Aan wie vrijheidsbeperking of dwang moet worden toegepast bij de verzorging, verpleging en/of behandeling. (Vrijheidsbeperkende maatregelen worden niet toegepast binnen onze organisatie).

Wanneer één van bovenstaande uitsluitingscriteria van toepassing is zullen wij samen met de cliënt naar een andere organisatie gaan zoeken waar de cliënt wel de gewenste zorg kan krijgen.