Begeleiding mantelzorger

Zorgen voor een naaste met een lichamelijke, psychiatrische en chronische ziekte of een naaste met een lichamelijk en/of verstandelijke beperking is een dappere zaak. Wij hebben deze mensen die zich belangenloos inzetten hard om ons heen nodig. Zij zorgen voor een belangerijke en onmisbare bijdrage aan het leven van hun naasten.


Soms kan het zijn dat deze zorg een keerzijde heeft door langdurige zorgverlening kunnen de verhoudingen veranderen. De afhankelijkheid van de zorgontvanger kan bijvoorbeeld toenemen, ouders kunnen andere gezinsleden minder aandacht geven dan ze nodig hebben. Een mantelzorger kan lichamelijk en psychisch overbelast raken.


Aan de uitvoering van de taken die een mantelzorger heeft hangen allerlei risico`s. Wij ondersteunen mantelzorgers om hun draagkracht te vergroten in hun taak als mantelzorger. Door ze handvaten te bieden, inzicht te geven in eigen handelen en vaardigheden te leren proberen wij er samen voor te zorgen dat de mantelzorger de taken langdurig kan vervullen.


Respijtzorg thuis kan ook een onderdeel zijn van de begeleiding wij bieden dan professionele vervanging van de mantelzorger als hij/zij bijvoorbeeld voor een korte of langere tijd even af wilt kunnen zien van de taken.


Als u vragen heeft en u wenst gebruik te maken van onze mantelzorg begeleiding neemt dan gerust contact met ons op.